0(0)

โปรแกรมออนไลน์การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 กรมสุขภาพจิต

  • by admin
  • Course level: Beginner

Description

หลักสูตรออนไลน์การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 นี้ เป็นการเสนอกิจกรรมฝึกฝนด้วยตนเอง ในการสร้างความเข้มแข็งในจิตใจในช่วงภาวะยากลำบากของกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ

  1. ผู้ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อและต้องกักตนเองอยู่ในบ้าน 14 วัน รวมถึงผู้ต้องอยู่ที่บ้านเนื่องจากมาตรการในการควบคุมโรค
  2. ผู้ป่วย covid-19 ที่อาการไม่รุนแรงทั้งที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลและทีมแพทย์ให้รักษาตนเองโดย กักตนเองในบ้าน 14 วัน
  3. ผู้ป่วย covid-19 ที่อาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ยังทำกิจกรรมต่างๆได้
  4. ผู้ป่วย covid-19 หลังจากที่อาการรุนแรงมากจนต้องรับการรักษาใน ICU แล้วเมื่อพ้นจากช่วงอาการรุนแรงก็ยังต้องฟื้นฟูอยู่ในโรงพยาบาล
  5. เจ้าหน้าที่ที่มีความเครียดจากภาระงานและความเสี่ยงที่เพิ่มอย่างมาก

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ของบุคคลเหล่านี้ อาจเป็นช่วงเวลาที่มีความว้าวุ่นทางจิตใจ เช่น กังวล เครียด เหงา ท้อแท้ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลเสียต่อจิตใจแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพกายด้วย เพราะความเครียดและว้าวุ่นใจที่ต่อเนื่องมีผลกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย การดูแลจิตใจของตนเองให้เข้มแข็ง จึงมีความสำคัญ

การใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ควรดำเนินชีวิตให้ตารางเวลาตามปกติ แม้จะอยู่ในบ้านไม่ได้ไปทำงานก็ตาม เพื่อป้องกันเวลาไม่ให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ กับการติดตามข่าวอยู่หน้าจอทีวีหรือสื่อสังคม โดยอาจแบ่งเวลา เช่น ช่วงเช้าตรู่ฝึกจิตและออกกำลังกาย หลังอาหารเช้าทำกิจกรรมด้านการเรียนรู้หรือทำงานที่บ้าน บ่ายทำกิจกรรมการดูแลบ้าน หรือทำงานต่อ ค่ำติดตามข่าวเป็นต้น

บทเรียนการฝึกจิตหรือการดูแลจิตใจ ในโปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ อธิบายด้วยจิตวิทยาและศาสตร์สมอง ทุกคนจึงฝึกได้ โดยทำในรูปแบบการฝึกฝนด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เราจะต้องแยกตัวไม่ให้เชื้อไวรัสไปติดผู้อื่น โดยออกแบบเป็น กิจกรรมประจำวันๆ ละ 20-30 นาที ที่สามารถทำได้ตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคน เช่น หลังอาหารเช้า หลังก่อนนอน แต่ควรให้เป็นเวลาที่แน่นอนและทำสม่ำเสมอเพราะบทเรียนจะก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เมื่อฝึกฝนทุกวันจะทำให้มีความสามารถในการดูแลจิตใจตนเองได้มั่นคงขึ้นตามลำดับ การฝึกพื้นฐานจะอยู่ใน 7 วันแรก ตั้งแต่วันที่ 8 จะเป็นการฝึกทุกวันให้เป็นวิถีชีวิต ดังนี้

วันที่ 1 ฝึกสมาธิ ช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19
วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐาน ช่วยให้ทำกิจต่างๆโดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด-19
วันที่ 3 สติในการกิน ช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค
วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ ช่วยจัดการกับอารมณ์ ลบที่เกิดขึ้น
วันที่ 5 สติสื่อสาร ช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด
วันที่ 6 สติใคร่ครวญ เราได้อะไรจากวิกฤติ เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก
วันที่ 7 สติเมตตาให้อภัย ช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤติ
วันที่ 8 สติเป็นวิถี สร้างความเข้มแข็งในจิตใจเรา และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น
ทางเวบขอขอบคุณ คุณหมอ “นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์” (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ที่ได้ให้คำแนะนำมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

*** หรือสามารถ Download ไฟล์เสียง MP3 ได้ตามนี้ครับ Link

Topics for this course

8 Lessons

Course Overview

วันที่ 1 ฝึกสมาธิช่วงลดความว้าวุ่นใจ จากโรค Covid-19
วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐาน เพื่อช่วยให้ทำกิจต่างๆ ได้อย่างมีสติ
วันที่ 3 สติในการกิน ช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดี และปลอดภัยจากโรค
วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์
วันที่ 5 สติใคร่ครวญ เราได้อะไรจากวิกฤต เปลี่ยนความคิดลบ เป็นความคิดบวก
วันที่ 6 สติสื่อสาร ช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด
วันที่ 7 สติเมตตาให้อภัย ช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤต
วันที่ 8 ฝึกสติให้เป็นวิถีชีวิต สร้างความเข้มแข็งในจิตใจเราและเป็นพลังให้กับผู้อื่น

About the instructors

0 (0 ratings)

11 Courses

28 students

Free

Tags