0(0)

การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น

  • by admin
  • Course level: Beginner
  • Categories Coding
  • Total Enrolled 2
  • Last Update April 29, 2020

Description

About Course

คอร์สเรียน “การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น” สำหรับน้องๆและเด็กๆ ที่ต้องการฝึกเขียนโปรแกรม Scratch ด้วยตนเอง ซึ่งนำเสนอการสอนโดย พี่ฮาชิ

Description
เนื้อหาเรียน – การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น
EP.1-Join Scratch and Messages
EP.2-Remix and Delete
EP.3-Starter
EP.4-Arrow
EP.5-Sound Size(backpack)
EP.6-My block
EP.7-Music
EP.8-Color
EP.9-Upload

Topics for this course

9 Lessons

Course Overview

Scratch : EP.1 Join Scratch and Messages3:27
Scratch : EP.2 Remix and Delete4:36
Scratch : EP.3 Starter7:07
Scratch : EP.4 Arrow4:49
Scratch : EP.5 Sound Size(backpack)4:09
Scratch : EP.6 My block14:26
Scratch : EP.7 Music8:38
Scratch : EP.8 Color10:37
Scratch : EP.9 Upload8:24

About the instructors

0 (0 ratings)

11 Courses

28 students

Free