0(0)

การปฏิบัติตัวในช่วง สถานการณ์ COVID-19

  • by admin
  • Course level: Beginner

Description

ทางเวบขอขอบคุณ คุณหมอ “นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์” (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
ที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่อง “กังวลอย่างพอดีเป็นอย่างไร และ การปฏิบัติตัว 14 วัน” มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Topics for this course

1 Lessons

Course Overview

VIDEO00:00:00

About the instructors

0 (0 ratings)

11 Courses

28 students

Free

Tags